Staaroperaties

Al meer dan 40 jaar ervaring
Home / Staaroperaties

Op oudere leeftijd weer jeugdig zicht

Retina Total Eye Care is een autoriteit op het gebied van staaroperaties met multi- en trifocale implantlenzen. De meeste ziekenhuizen en klinieken behandelen staar met monofocale implantlenzen. De reden is dat deze door de zorgverzekeraars 100% worden vergoed (verzekerde zorg). Echter met bijbetaling is het voor patiënten mogelijk om zelf te kiezen voor multifocale of trifocale implantaten, waardoor een bril c.q. leesbril niet meer nodig is.
Deze brilvrijheid geeft als voordeel bij het ouder worden dat u op alle afstanden scherpt blijft zien. Met multifocale implantlenzen bent u de rest van uw leven bril onafhankelijk.

Voor een staaroperatie moet er een berekening worden gemaakt. Dit is gecompliceerder bij ogen die gelaserd zijn. Wij hebben een eigen rekenprogramma (PLT) ontwikkeld om de juiste sterkte van de implantlenzen te bepalen. Hierin hebben wij al jaren de meeste ervaring en doen wetenschappelijk onderzoek op dit gebied met het AMC/UvA.

WAARSCHUWING: Om teleurstelling te voorkomen moeten wij u waarschuwen dat de resultaten van een behandeling mogelijk elders niet aan uw verwachtingen zouden kunnen voldoen gezien het bovenstaande.

Tarieven

Een staaroperatie komt in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar. Deze vergoeding valt onder de basisverzekering. Let u er wel op dat alleen een behandeling met monofocale implantlenzen onder de verzekerde zorg valt. Bij een behandeling met multifocale implantlenzen moet altijd een eigen bijdrage worden voldaan. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het type implantlens.

Stichting Eye P is onderdeel van zelfstandig behandelcentrum Retina Total Eye Care en verzorgd de declaraties. Onder deze naam moet u dan ook informeren bij u zorgverzekering voor eventuele vergoedingen.
Al onze behandelingen zijn inclusief nazorg en controles het eerste jaar. Bijkomende kosten van de medicatie zijn niet inbegrepen. Deze bestellen wij als service voor u, zodat u deze bij de behandeling direct mee krijgt. De apotheek stuurt een factuur hiervoor naar uw verzekeraar. Mogelijk ontvangt u van uw zorgverzekeraar een factuur vanwege uw eigen risico.

Passantentarieven 2019, dit zijn de tarieven die wij in rekening brengen bij het ontbreken van een overeenkomst.”

Vooronderzoek
 • Quickscan is kosteloos
 • 2 uur durend vooronder
 • 22.00 meetpunten
 • inclusief consult bij de oogarts
135,00
Monofocale implantlens
 • Refractive lens exchange
 • voor verte afstand of monovision
 • wordt vergoed
 • vanaf
1250,00
per oog
Monofocaal vivity
 • refractive lens exchange
 • voor verte en onzichtbaar leeseffect
 • met bijbetaling
 • vanaf
1975.00
per oog
Multifocale implantlens
 • refractive lens exchange
 • voor verte, lezen en beeldscherm afstand
 • met bijbetaling
 • vanaf
1990,00
per oog
Trifocale implantlens
 • refractive lens exchange
 • voor verte, lezen en intermediaire diepte scherpte
 • met bijbetaling
 • vanaf
3100,00
per oog
Pentafocale implantlens
 • refractive lens exchange
 • voor verte, lezen, intermediar en meer...
 • met bijbetaling
 • vanaf
3925,00
per oog

Ervaringen


FAQ

Overzicht gestelde vragen laserbehandelingen

Ja, ook wanneer uw ogen ooit eerder gelaserd zijn, is een staaroperatie met implantlenzen meestal nog mogelijk. Omdat de kromming van het hoornvlies ten opzichte van de natuurlijke as-lengte van uw oog na een laserbehandeling is veranderd, zijn de gebruikelijke rekenformules niet toepasbaar. De specialisten bij Retina Total Eye Care® hebben echter een eigen rekentechniek ontwikkeld (PLT) waarmee ook in dát geval de sterkte van uw implantlens berekend kan worden.

Ja, dat is mogelijk. De nieuwste implantlenzen zijn tegenwoordig leverbaar in een torische uitvoering. Dit wil zeggen dat zij ook een cilinderafwijking corrigeren. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een touch-up laserbehandeling. Deze touch-up vindt plaats na het herstel van de implantlensbehandeling.

Stichting Eye P is onderdeel van Retina Total Eye Care en heeft van de overheid de speciale bevoegdheid gekregen om ‘verzekerde zorg’ te verlenen. Hierdoor kunnen cliënten, net als bij een regulier ziekenhuis, aanspraak maken op vergoeding van zorgverzekeraars. Deze vergoeding heeft alleen betrekking op een behandeling met monofocale implantlenzen. Bij een behandeling met multifocale implantlenzen, vergoedt uw zorgverzekeraar slechts een gedeelte van de kosten. De eigen bijdrage is afhankelijk van het type implantlens.

Stichting Eye P

Wij leveren ook verzekerde zorg

Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een kliniek die door de overheid (Ministerie Volksgezondheid) wordt erkend en waar minstens twee specialisten medische zorg bieden.

Stichting Eye P is onderdeel van Retina Total Eye Care®, zoals de Inspectie dit verlangt. Als ZBC heeft Stichting Eye P van de overheid de speciale bevoegdheid gekregen om ‘verzekerde zorg’ te verlenen. Hierdoor kunnen cliënten, net als bij een regulier ziekenhuis, aanspraak maken op vergoeding van zorgverzekeraars.

Omdat onze kliniek kleinschaliger is dan een ziekenhuis, is er meer ruimte voor persoonlijk contact, aandacht en de begeleiding van cliënten. Stichting Eye P laat de verrichtingen door de oogchirurgen van Retina Total Eye Care® uitvoeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ooglenzen die vervangen worden door monofocale-, multifocale- of trifocale implantaten voor een staaroperatie (cataract). Net als de reguliere ziekenhuizen heeft Stichting Eye P met enkele grote zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voor meer informatie bezoek de website van Stichting Eye P.