Staaroperaties

Al meer dan 40 jaar ervaring
Home / Staaroperaties

Op oudere leeftijd weer jeugdig zicht

Retina Total Eye Care is een autoriteit op het gebied van staaroperaties met multi- en trifocale implantlenzen. De meeste ziekenhuizen en klinieken behandelen staar met monofocale implantlenzen, omdat de zorgverzekeraar dit voor 100% vergoed (verzekerde zorg). Met een bijbetaling is het voor patiënten echter ook mogelijk om zelf te kiezen voor multifocale of trifocale implantaten, waardoor een bril c.q. leesbril niet meer nodig is.
Daarmee blijft u bij het ouder worden op alle afstanden scherp zien; met multifocale implantlenzen bent u de rest van uw leven onafhankelijk van een bril.

Voor een staaroperatie moet altijd een berekening worden gemaakt. Indien u ooit een ooglaserbehandeling heeft ondergaan, is deze berekening iets gecompliceerder dan normaal. Wij hebben echter een eigen rekenprogramma (PLT) ontwikkeld om de juiste sterkte voor de benodigde implantlenzen te bepalen. Op dit gebied hebben wij de meeste ervaring van Nederland en doen eveneens wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het AMC/UvA.

WAARSCHUWING: Andere klinieken kunnen andere rekenprogramma’s hanteren en hebben veelal minder ervaring op dit gebied. Om teleurstelling te voorkomen waarschuwen wij u daarom dat de resultaten van een behandeling elders mogelijk niet aan uw verwachtingen kunnen voldoen.

Tarieven

Een staaroperatie komt in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar. Deze vergoeding valt onder de basisverzekering. Let er wel op dat alleen een behandeling met monofocale implantlenzen onder de verzekerde zorg valt. Bij een behandeling met multifocale implantlenzen moet altijd een eigen bijdrage worden voldaan. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het type implantlens en verschilt per zorgverzeraar en polis.

Stichting Eye P is onderdeel van zelfstandig behandelcentrum Retina Total Eye Care en verzorgt de declaraties. Onder deze naam moet u dan ook informeren bij uw zorgverzekering voor eventuele vergoedingen.
Al onze behandelingen zijn inclusief nazorg en controles in het eerste jaar na uw behandeling. Bijkomende kosten van medicatie zijn niet inbegrepen, afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico bij uw zorgverzekeraar. De medicatie bestellen wij als service voor u, zodat u deze direct na de behandeling mee krijgt. Hiervoor zal de apotheek een factuur sturen naar uw zorgverzekeraar.  Mogelijk ontvangt u van uw zorgverzekeraar een factuur vanwege uw eigen risico.

Tarievenlijst 2022, dit zijn de tarieven die wij in rekening brengen bij het ontbreken van een overeenkomst.”

Uitgebreid Vooronderzoek
 • Quickscan is kosteloos
 • 2 uur durend vooronderzoek
 • 33.000 meetpunten
 • inclusief consult bij de oogarts
135,00
Monofocale implantlens
 • Refractive lens exchange
 • voor verte afstand of monovision
 • wordt volledig vergoed
 • vanaf
1250,00
per oog
Multifocale implantlens
 • refractive lens exchange
 • voor verte, lezen en beeldscherm afstand
 • gedeeltelijk vergoed
 • vanaf
2575,00
per oog
Multifocus EDOF lens
 • refractive lens exchange
 • voor verte en onzichtbaar leeseffect
 • gedeeltelijk vergoed
 • vanaf
3100,00
per oog
Trifocale implantlens
 • refractive lens exchange
 • voor verte, lezen en intermediaire diepte
 • gedeeltelijk vergoed
 • vanaf
3100,00
per oog
Pentafocale implantlens
 • refractive lens exchange
 • voor verte, lezen, intermediar en meer...
 • gedeeltelijk vergoed
 • vanaf
3475,00
per oog
Add-On Multifocaal
 • MULTIFOCALE VOORZETLENZEN
 • EEN EXTRA VOORZETLENS VOOR WANNEER U EERDER AAN STAAR BENT GEOPEREERD
 • VANAF
2400,00
per oog

Ervaringen


FAQ

Overzicht gestelde vragen laserbehandelingen

Ja, ook wanneer uw ogen ooit eerder gelaserd zijn, is een staaroperatie met implantlenzen meestal nog mogelijk. Omdat de kromming van het hoornvlies ten opzichte van de natuurlijke aslengte van uw oog na een laserbehandeling is veranderd, zijn de gebruikelijke rekenformules niet toepasbaar. De specialisten bij Retina Total Eye Care® hebben echter een eigen rekentechniek ontwikkeld (PLT) waarmee ook in dát geval de sterkte van uw implantlens berekend kan worden.

Ja, dat is mogelijk. De nieuwste implantlenzen zijn tegenwoordig leverbaar in een torische uitvoering. Dit wil zeggen dat zij ook een cilinderafwijking corrigeren. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een touch-up laserbehandeling. Deze touch-up vindt plaats na het herstel van de implantlensbehandeling.

Stichting Eye P is onderdeel van Retina Total Eye Care en heeft van de overheid de speciale bevoegdheid gekregen om ‘verzekerde zorg’ te verlenen. Hierdoor kunnen cliënten, net als bij een regulier ziekenhuis, aanspraak maken op vergoeding van zorgverzekeraars. Deze vergoeding heeft alleen betrekking op een behandeling met monofocale implantlenzen. Bij een behandeling met multifocale implantlenzen, vergoedt uw zorgverzekeraar een gedeelte van de kosten. De eigen bijdrage is afhankelijk van het type implantlens.

Stichting Eye P

Wij leveren ook verzekerde zorg

Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een kliniek die door de overheid (Ministerie Volksgezondheid) wordt erkend en waar minstens twee specialisten medische zorg bieden.

Stichting Eye P is onderdeel van Retina Total Eye Care®, zoals de Inspectie dit verlangt. Als ZBC heeft Stichting Eye P van de overheid de speciale bevoegdheid gekregen om ‘verzekerde zorg’ te verlenen. Hierdoor kunnen cliënten, net als bij een regulier ziekenhuis, aanspraak maken op vergoeding van zorgverzekeraars.

Omdat onze kliniek kleinschaliger is dan een ziekenhuis, is er meer ruimte voor persoonlijk contact, aandacht en de begeleiding van cliënten. Stichting Eye P laat de verrichtingen door de oogchirurgen van Retina Total Eye Care® uitvoeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ooglenzen die vervangen worden door monofocale-, multifocale- of trifocale implantaten voor een staaroperatie (cataract). Net als de reguliere ziekenhuizen heeft Stichting Eye P met enkele grote zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voor meer informatie bezoek de website van Stichting Eye P.