Meer over staaroperaties

Meer over staaroperaties
Home / Meer over staaroperaties

Bril onafhankelijk na staaroperatie

Naarmate de mens ouder wordt, gaan de ogen steeds meer achteruit. Onder normale omstandigheden is de ooglens helder en doorzichtig, echter bij vorming van staar (cataract) wordt de lens steeds troebeler en harder. Heel geleidelijk wordt het zicht dan steeds vager, totdat op het laatst bijna niets meer te zien is. Op het moment dat er sprake is van staar zijn implantlenzen een mogelijkheid.

Bij een staaroperatie wordt in de meeste ziekenhuizen en klinieken uw eigen verkleurde en al wat vertroebelde ooglens vervangen door een monofocale kunstlens. Deze monofocale lens wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze behandeling kan uiteraard ook bij ons worden gedaan.
Echter biedt Retina Total Eye Care meer. Wij  zijn met name gespecialiseerd in staarbehandelingen met multi- of trifocale implantlenzen, waardoor een bril c.q. leesbril niet meer nodig is. Dit heet brilvervangende chirurgie.

Oogonderzoek

Wij staan bekend om de meest uitgebreide en professionele vooronderzoeken. Zoals het gebruik van 9 verschillende soorten scans en meten het oog op 22.000 meetpunten en de sterkte op 1/100 dioptrie nauwkeurig. In onze kliniek stellen wij de hoogste eisen om de veiligheid en hoge kwaliteit te waarborgen. Hierdoor onderscheidt Retina Total Eye Care zich van andere klinieken.

Uitgebreid vooronderzoek
Tijdens het 2 uur durende vooronderzoek worden alle denkbare optometrische onderzoeken en scans uitgevoerd.  Wij maken een 3D scan op maar liefst 22.000 meetpunten om de aanwezigheid van beeldfouten optimaal te kunnen vaststellen.
Bij het vooronderzoek worden pupilverwijdende oogdruppels gebruikt, om een zo volledig mogelijk onderzoek van het hele oog te verkrijgen. Ook netvlies en andere oogaandoeningen kunnen zo worden opgespoord. Na enige tijd is de werking van deze druppels uitgewerkt en worden uw pupillen weer van normale grootte.
In navolging van het vooronderzoek vindt er altijd nog een consult bij de behandelend oogchirurg plaats, alvorens uw behandeling definitief wordt ingepland na de wettelijke bedenktijd.

Consult oogarts
Wanneer u geschikt bent voor een behandeling, wordt er door onze academische en gepromoveerde oogchirurgen met u besproken welke mogelijkheden er zijn. De vorm van het hoornvlies, de traanfilmvorming, de aslengte van het oog, de netvliesconditie, maar ook aspecten als uw leeftijd, levenspatroon, gezondheid en werk worden meegenomen in de besluitvorming. Nauwkeurige metingen en een goede prognose zijn dus essentieel.

U krijgt een duidelijke voorlichting en een persoonlijk advies. In navolging van het vooronderzoek vindt er altijd nog een consult en kennismaking bij de behandelend oogchirurg plaats, alvorens uw behandeling definitief wordt ingepland na de wettelijke bedenktijd.

Consult oogarts
In navolging van het vooronderzoek vindt er altijd nog een consult en kennismaking bij de oogchirurgen plaats alvorens uw behandeling definitief wordt ingepland na de wettelijke bedenktijd. Onze onderzoeken en voorlichting geeft u meer zekerheid en duidelijkheid over uw behandeling.

Implantlenzen

De meeste ziekenhuizen en klinieken behandelen staar nog steeds met monofocale implantlenzen. De reden is dat deze door de zorgverzekeraars 100% worden vergoed (verzekerde zorg).  Echter met bijbetaling is het voor patiënten mogelijk om zelf te kiezen voor multifocale of trifocale implantaten, waardoor een bril c.q. leesbril niet meer nodig is.

Een staarbehandeling met multifocale implantlenzen kan een enorme winst zijn, omdat patiënten hierdoor niet meer afhankelijk zijn van een leesbril. Hierbij moet gedacht worden aan ouderen waarbij het opzetten van een bril belemmert wordt door kwalen als reuma, Parkinson, dementie, spierzwakte, tremor of diabetes. Maar ook tijdens het sporten of autorijden en bij het kijken op de smartphone of tablet zijn multifocale implantlenzen een uitkomst.

Monofocale implantlenzen
Monofocaal betekent dat u met de kunstlens maar op één afstand scherp ziet, bijvoorbeeld in de verte. Wanneer mensen boven de leeftijd van 45 jaar komen, begint de ooglens haar soepelheid te verliezen en maakt het gebruik van een leesbril dus noodzakelijk. Een monofocale implantlens corrigeert dit niet waardoor een leesbril nog wel nodig is. Monofocale implantlezen wordt bij cataract (staar) volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Uiteraard zijn deze lenzen ook leverbaar met een cilinder (torische) correctie.

Monovison met monofocale implantlenzen
In sommige gevallen is het mogelijk om een monofocale implantlens  in het dominante oog de implanteren voor de verte. In het niet dominante oog wordt dan een monofocale lens met lees sterke geïmplanteerd. Deze methode wordt al tientallen jaren gedaan waaronder ook met contactlenzen. Vooraf wordt getest met contactlenzen of u dit prettig vindt. Ook andere combinatie’s zijn in overleg met de oogarts mogelijk.

 

Multifocale implantlenzen
Multifocale implantlenzen zijn speciaal ontwikkeld om zonder verdere hulpmiddelen zowel van veraf, de tussensafstand als dichtbij goed te kunnen zien. Bovendien heeft u met deze lens geen leesbril meer nodig. Deze lenzen zijn ook leverbaar met een cilinder (torische) correctie. Heeft u eerder monofocale implantlenzen gekregen bij een staaroperatie? Dan komt u alsnog in aanmerking voor een multifocale voorzetlens.

Trifocale implantlenzen
Trifocale implantlenzen geven een goede functionele gezichtsscherpte; niet alleen voor dichtbij en voor de verte maar ook voor een bredere intermediaire (tussen) afstand. Daarom is deze lens ook ideaal voor verschillende tussenafstanden zoals een muziekstandaard. Tevens is deze trifocale lens ook verkrijgbaar met een cilindrische (torische) correctie. Het berekenen van de juiste trifocale implantlens vereist meer deskundigheid en ervaring voor het beste resultaat.

Staaroperatie bij eerder gelaserde ogen
Voor een staarbehandeling moet er een berekening worden gemaakt voor een monofocale of multifocale implantlens . Deze berekeningen zijn gecompliceerder bij ogen die gelaserd zijn. Wij hebben een eigen rekenprogramma (PLT) ontwikkeld om de juiste sterkte van de implantlenzen te bepalen. Hierin hebben wij al jaren de meeste ervaring en doen wetenschappelijk onderzoek op dit gebied met het AMC/UvA.
Om teleurstelling te voorkomen moeten wij u waarschuwen dat de resultaten van een behandeling met implantlenzen mogelijk elders niet aan uw verwachtingen zouden kunnen voldoen gezien het bovenstaande. Tenslotte heeft u jarenlang geen bril of contactlenzen hoeven dragen. Doormiddel van onze implantlensbehandeling komt er definitief een eind aan het dragen van een bril of contactlenzen.

De behandeling

Een staaroperatie is poliklinisch en pijnloos. Dit vindt plaats in onze ZKN-gecertificeerde kliniek. In januari 2016 is ons operatiecomplex vernieuwd volgens de nieuwe strenge eisen IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) en WIP-richtlijnen 2017 gevalideerd. Hierdoor kunt u rekenen op de grootst mogelijke hygiëne en veiligheid. Volgens de consensus NOG en de zorgverzekeraars worden beide ogen niet op één dag behandeld, maar met minimaal één week ertussen.

Voor de behandeling
Op de behandeldag wordt u ontvangen en begeleid door onze gastvrouw. Zij instrueert u over de ingreep en het gebruik van de medicatie. Zij zal u tevens op uw gemak stellen, zodat u de behandeling volledig ontspannen tegemoet kunt zien.

Om de veiligheid rondom de behandeling te vergroten houden wij de Time Out Procedure aan. Deze procedure wordt vóór de operatie uitgevoerd. Tijdens de Time Out Procedure controleert de behandelend oogchirurg samen met u of alle gegevens juist zijn en alle voorbereidingen zijn getroffen. De behandeling wordt door middel van een oogdruppel verdoofd en vindt plaats in een steriele operatiekamer (clean room, hoogste classificatie). U krijgt ook een rustgevend tabletje.

De behandeling
De geheel pijnloze ingreep duurt met bovenstaande procedure ongeveer 20 minuten. Via de door de oogchirurg gecreëerde opening in het kapsel aan de voorkant van de lens, wordt de eigen verkleurde ooglens in microstukjes verwijderd door middel van ultrasone trillingen. Vervolgens wordt de kunstlens in uw eigen lenskapsel geplaatst. Deze hecht zich vanzelf op zijn plek.

De techniek van het verwijderen van uw ooglens is de zogenaamde phaco emulsificatie techniek (phaco= lens, emulsificatie = verpulveren met ultra geluidsgolven). De lengte van de incisie (snede) wordt op deze manier teruggebracht tot 1,8 mm. De incisie is zodanig dat deze zichzelf sluit, waardoor een hechting niet nodig is. De voordelen van deze techniek zijn onder andere: een sneller herstel van de gezichtsscherpte en het intact blijven van het hoornvlies (cornea). De opvouwbare implantlens kan zelfs door deze kleine opening naar binnen worden geschoven en ontvouwt zich in het schone lenskapsel. Na de ingreep wordt er een beschermende oogschelp aangebracht en verblijft u korte tijd op onze recovery. Hierna mag u naar huis. Pas als beide ogen behandeld zijn en daarmee de balans tussen de ogen is hersteld, kan het zicht optimaal zijn.

Phaco emulsificatie techniek
Ontvouwen van de gepositioneerde implantaat

Nazorg
Retina Total Eye Care stelt hoge eisen aan het nazorgtraject. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Via een speciaal telefoonnummer kunt u bij eventuele problemen of zorgen altijd contact met ons opnemen.

Na de ingreep wordt er een beschermende oogschelp aangebracht. Deze blijft tot de eerstvolgende controle (de volgende dag) zitten. Hierdoor kunt u zelf niet autorijden en zullen uw dagelijkse activiteiten enige hinder ondervinden. Nadat de oogschelp verwijderd is, kunnen de meeste cliënten hun normale activiteiten weer hervatten.

Wel zijn er verschillende aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden om de genezing zo goed mogelijk te laten verlopen. Vermijd tenminste één week stoffige / rokerige ruimten en draag de eerste week ook geen oogmake-up. Maak geen gebruik van sauna, zonnebank en zwembad voor een periode van vier weken. Tevens mag u in deze periode niet fanatiek sporten. Na vier weken mag u in principe al uw activiteiten weer hervatten en bent u klaar met uw medicatie.

Resultaat staaroperatie
Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is pas na een paar weken zichtbaar omdat de ogen (inwendig) eerst goed moeten genezen. Het resultaat zal iedere dag iets beter worden, waarbij de exacte herstelperiode per cliënt verschilt. In de meeste gevallen zullen wij u vragen om na 3 maanden weer voor controle te komen. Dit is een goed moment om het definitieve resultaat te kunnen vaststellen.

Complicaties

Als ZKN gecertificeerde kliniek hebben wij in januari 2016 ons operatiecomplex vernieuwd volgens de strenge eisen IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) en WIP-richtlijnen 2017 gevalideerd. Hierdoor kunt u rekenen op de grootst mogelijke hygiëne en veiligheid.

Duidelijkheid vooraf
Ondanks de grote zorg voor hygiëne en veiligheid, kunnen er complicaties en bijwerkingen voorkomen na een staaroperatie. Het is van groot belang dat eventuele complicaties tijdig worden onderkend, zodat adequaat gehandeld kan worden. Daarom maken controles deel uit van ons nazorgtraject.

Hieronder zijn een aantal risico’s beschreven die bij het ondergaan van een staarbehandeling horen. De kans is echter minimaal dat een complicatie en/of achteruitgang van uw gezichtsvermogen optreedt als gevolg van deze behandeling. Dit is in vele klinische studies gedocumenteerd. Bij Retina Total Eye Care® worden deze en andere mogelijke risico’s besproken tijdens het vooronderzoek. Alleen wanneer alle uitkomsten van het vooronderzoek positief zijn en het medisch verantwoord is uw ogen te behandelen, zullen wij pas overgaan tot behandeling. Intensieve nazorg stelt ons bovendien in staat om eventuele zeldzame complicaties tijdens het genezingsproces vroegtijdig te constateren en te lokaliseren. Ons succes- en tevredenheidspercentage is hoger dan 98%.

Bijwerkingen
In verband met de wettelijke verplichting voor alle klinieken, zijn ook wij gebonden om deze patiënteninformatie u te melden.
De complicaties en bijwerkingen welke van te voren uitvoerig met u zijn besproken, zijn te onderscheiden in niet ernstige complicaties van voorbijgaande aard – deze worden meestal gedefinieerd als bijwerkingen – en ernstiger complicaties. Deze laatste komen gelukkig veel minder frequent voor.

Bijwerkingen en minder ernstige complicaties:

  • Tijdelijke roodheid van het oog.
  • Licht zandkorrelgevoel in het oog, komt soms voor op de eerste dag na de behandeling.
  • Wennen aan het zicht op leesafstand.
  • Zogenaamde ‘nastaar’ gemigreerde cellen, die poliklinisch eenvoudig met een laser te verwijderen zijn.
  • Halo’s of lichtkringen, die meestal vanzelf verdwijnen.

Ernstige complicaties
Een zeldzame maar serieuze complicatie die kan optreden is een inwendige ontsteking van het oog. De medische term hiervoor is ‘endophthalmitis’. Als dit optreedt, ontwikkelt de ontsteking zich meestal op de tweede dag na de operatie. De symptomen zijn voornamelijk pijn, vermindering van zicht en roodheid. Deze complicatie is tegenwoordig goed te behandelen. Toch kan blijvend functieverlies als gevolg van deze complicatie niet worden uitgesloten.

Andere weinig voorkomende complicaties zijn

  • Loslating van het netvlies.
  • Vocht onder de gele vlek (CME).
  • Decompensatie (verlies van helderheid) van het hoornvlies. Verhoogde oogdruk.
  • Inwendige oogontsteking.
  • IOL sterktecorrectie problemen.

Bron: Nederlandse Gezelschap voor Refractie Chirurgie (2013) Consensus Refractie Chirurgie. Geraadpleegd op 3 juni 2016, van https://www.ooglaseradvies.org/consensus/

Posterior Capsular Opacification (PCO) ofwel “nastaar”

Sommige patiënten krijgen na een staaroperatie te maken met nastaar. Nastaar is wanneer het achterste lenskapsel troebel wordt door aangroei van een membraan van uw eigen lensvezels. Dit verschijnsel kan geleidelijk, na maanden of jaren ontstaan (gemiddeld in 2,49% van de mensen die bij ons zijn behandeld aan hun lens). Nastaar hindert het zicht waardoor u minder goed leest, in de verte ziet, of hinder ondervindt bij fel licht. Nastaar wordt behandeld met een ND-YAG laser capsulotomie. Dat is een korte laser behandeling waarin het achterste kapseltje door middel van de laser wordt geperforeerd zodat de visuele as weer vrij is om goed te kunnen kijken.

Yag-behandeling
Met een ND-YAG laser wordt het kapseltje van de lens geperforeerd. De behandeling is kort, onder druppelverdoving, en achter een speciale spleetlamp waarin de laser is ingebouwd. Meestal gebruikt de oogarts een contactlensje met gel om het oog beter te kunnen visualiseren. De laserbehandeling voor nastaar duurt ongeveer 10 minuten. Het oog wordt verdoofd met druppels. Voor en na de behandeling worden druppels toegediend die de oogdruk verlagen en ontstekingen voorkomen.

Na de behandeling
Direct na de behandeling ziet men vaak minder scherp door de oogdruppels (wijde pupil), door de gel en de druk van de contactlens. U kunt ook het kapselrandje een beetje zien fladderen (floaters of mouches). Het is verstandig om niet zelf auto te rijden na de behandeling. Het herstel van het gezichtsvermogen is meestal na enkele uren merkbaar.

Verzekerde zorg
De behandeling valt onder de verzekerde basiszorg. Het is belangrijk dat u uw verwijzing van de huisarts meeneemt. Zonder geldige verwijzing wordt de behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Stichting Eye P is onderdeel van Retina Total Eye Care en heeft van de overheid de speciale bevoegdheid gekregen om ‘verzekerde zorg’ te verlenen. Net als de reguliere ziekenhuizen heeft Stichting Eye P met enkele grote zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat wij direct bij deze zorgverzekeraars kunnen declareren. Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar, dan moet u voor de Yag-behandeling betalen. Na 5-6 weken krijgt u de officiële nota die u kunt indienen bij u zorgverzekeraar om de kosten te declareren.

Videos

Wat is cataract?

Cataract behandeling

Trifocale implantlens: AcrySof® IQ PanOptix®

Interview Dr. Lapid-Gortzak over strooilicht

Animatie over cataract

Hoe werkt phaco-emulsificatie?

Animatie over trifocale implantlenzen

Promotie dr. Jan Willem van der Linden