Meer over ooglaseren

Meer over ooglaseren
Home / Meer over ooglaseren

Omdat elk oog uniek is, is onze All Laser Treatment geen confectie-, maar altijd maatwerk.

Er zijn bij ooglaseren verschillende methoden mogelijk bij onze All Laser Treatment. Welke methode het beste voor u is, wordt duidelijk na het vooronderzoek. Ongeacht welke methode er voor u wordt gebruikt, betaalt u voor het ooglaseren altijd €1.475,- per oog en niets meer.

Voor bijzondere oogafwijkingen, nachtblindheid of een bijzondere indicatie is een Q-Sight of Presbyoptix ooglaserbehandeling tegen bijbetaling mogelijk.

Het oogonderzoek

Wij staan bekend om onze strenge selectie en meest uitgebreide methode van vooronderzoek. Wij stellen hoge eisen om de veiligheid en hoge kwaliteit te waarborgen. Hierdoor onderscheiden wij ons van andere klinieken. Door dit nauwkeurige onderzoek, uitgevoerd door de optometrist en de oogarts, valt gemiddeld 30% van de cliënten af.

Uitgebreid vooronderzoek
Het vooronderzoek bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. Tijdens het vooronderzoek worden alle denkbare optometrische onderzoeken en scans uitgevoerd. Wij maken een 3D scan op maar liefst 11.000 meetpunten om de aanwezigheid van beeldfouten optimaal te kunnen vaststellen.
Bij het vooronderzoek worden pupilverwijdende oogdruppels gebruikt, om een zo volledig mogelijk onderzoek van het hele oog te verkrijgen. Ook eventuele staar en andere oogaandoeningen kunnen zo worden opgespoord. Na enige tijd is de werking van deze druppels uitgewerkt en worden uw pupillen weer van normale grootte.
In navolging van het vooronderzoek vindt er altijd nog een consult bij de behandelend oogchirurg plaats, alvorens uw behandeling definitief wordt ingepland na de wettelijke bedenktijd.

Gechiktheidsonderzoek
Niet alle ogen en oogsterkte-afwijkingen kunnen met behulp van een laser gecorrigeerd worden; de mogelijkheden zijn begrensd. Wanneer er naar aanleiding van het telefonisch intakegesprek twijfel bestaat over de mogelijkheden voor uw ogen, zullen wij u aanraden om vóór het vooronderzoek een afspraak voor een kosteloze geschiktheidsonderzoek te maken. Dit oogonderzoek staat los van het uitgebreide vooronderzoek, maar geeft een eerste indruk in de behandelmogelijkheden.

Consult oogarts
Wanneer u geschikt bent voor een behandeling, wordt er door onze academische en gepromoveerde oogchirurgen, dr. Ruth Lapid-Gortzak en dr. Ivanka van der Meulen, met u besproken welke mogelijkheden er zijn. De vorm van het hoornvlies, de traanfilmvorming, de aslengte van het oog, de netvliesconditie, maar ook aspecten als uw leeftijd, levenspatroon, gezondheid en werk worden meegenomen in de besluitvorming. Nauwkeurige metingen en een goede prognose zijn dus essentieel.

Behandelmethoden

Onze All Laser Treatment is uit te voeren met de LASIK en LASEK techniek. Bijzondere ooglaserbehandelingen zijn Q-Sight® voor het nachtzien (‘nachtblindheid’) en Presbyoptix (multifocaal). Wij werken met een revolutionaire technologie voor ooglaserbehandelingen: Advanced Control Eyetracking (ACE). Een oogvolg-systeem met ongekende precisie. Het is de enige ooglaser in de wereld met een multi-dimensionale roterende eyetracker. Met behulp van het irisherkenning systeem wordt de behandelzone perfect en nauwkeurig op de juiste plaats in het hoornvlies vastgelegd. Dit veiligheidssysteem zorgt ervoor dat het juiste oog wordt behandeld bij de juiste persoon.

LASIK
De term LASIK staat voor Laser in Situ Keratomileusis. Moeilijke woorden met een eenvoudige betekenis, namelijk: laserbehandeling van het hoornvlies onder een hoornvliesflapje. Met behulp van geavanceerde apparatuur en technieken wordt eerst een klein ‘flapje’ in het hoornvlies gemaakt. Vervolgens wordt dit hoornvliesflapje omgeklapt. Het weefsel dat daaronder ligt, het zogenaamde stromaweefsel, wordt vervolgens exact gelaserd. 

LASEK
De term LASEK staat voor Laser in Situ Epi-Keratomileusis. Bij de LASEK techniek wordt, door middel van een alcoholoplossing, de epitheellaag (beschermlaag van het hoornvlies) week gemaakt en opzij geschoven, waarna de laserbehandeling plaats vindt. Hierna wordt het dunne beschermlaagje van epitheelcellen weer teruggeschoven over het behandelde hoornvlies.

Q-Sight®
Veel mensen hebben last van zogenaamde nachtbijziendheid -ook wel “nachtblindheid” genoemd- en voelen zich onzeker bij het autorijden in het donker. Misschien herkent u dit ook? Een ooglaserbehandeling zou een perfecte uitkomst kunnen bieden om dit te verhelpen.

Dr. Jan Willem van der Linden ontwikkelde het algoritmisch behandelnomogram. Met dit wiskundige rekenmodel worden alle meetgegevens nauwkeurig berekend tot een individueel behandelprofiel. Er wordt geen gemiddelde correctie op het gehele oog toegepast, maar binnen de pupil wordt op elk punt díe correctie aangebracht die op dát specifieke punt nodig is. Onregelmatigheden worden per millimeter en tot op 1/100 ste dioptrie opgespoord en nog nauwkeuriger gecorrigeerd. Voor veel bekende autocoureurs is dit een reden geweest om zich met deze personalized techniek met succes bij ons te laten behandelen.

Presbyoptix®
Het natuurlijk vermogen van het oog om scherp te stellen (het accommodatievermogen) neemt rond het vijfenveertigste jaar af. Dit is een natuurlijk proces. Met een leesbril, een leesgedeelte in uw bril of met contactlenzen kan dit gecorrigeerd worden.
Dr. Jan Willem van der Linden ontwikkelde al in 2003 een methode waarmee het ook mogelijk werd om zowel verte als lezen te corrigeren met een laserbehandeling. Met de inmiddels in 2016 vernieuwde Presbyoptix® techniek is zowel verte- als leescorrectie in één behandeling te realiseren.

.

De behandeling

Een ooglaserbehandeling is poliklinisch en pijnloos. De behandeling vindt plaats in onze ZKN-gecertificeerde kliniek. In januari 2016 is ons operatiecomplex vernieuwd en gevalideerd volgens de nieuwe strenge eisen IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) en WIP-richtlijnen 2017. Hierdoor kunt u rekenen op de grootst mogelijke hygiëne en veiligheid.

Op de behandeldag wordt u ontvangen en begeleid door onze gastvrouw. Zij instrueert u over de ingreep en het gebruik van de medicatie. Zij zal u tevens op uw gemak stellen, zodat u de behandeling volledig ontspannen tegemoet kunt zien.

Om de veiligheid rondom de behandeling te vergroten houden wij de Time Out Procedure aan. Deze procedure wordt vóór de operatie uitgevoerd. Tijdens de Time Out Procedure controleert de behandelend oogchirurg samen met u of alle gegevens juist zijn en alle voorbereidingen zijn getroffen.

Dit controleren wij altijd nauwkeurig en wordt ook wettelijk verplicht gesteld door de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) sinds juli 2009.

Hierna wordt het oog verdoofd door middel van oogdruppels, hierdoor is de behandeling pijnloos. U krijgt ook een rustgevend tabletje. In twintig minuten tijd worden beide ogen na elkaar behandeld. Een nieuw leven zonder correctie is begonnen.

Nazorg
Retina Total Eye Care stelt hoge eisen aan het nazorgtraject. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Via een speciaal telefoonnummer kunt u bij eventuele problemen of zorgen altijd contact met ons opnemen.
Door herstel zal het resultaat steeds beter worden. De controles worden samen met u gepland. De eindcontrole is vaak na 10 weken. Als garantie bieden wij twee jaar kosteloze nazorg.

Complicaties

Als ZKN gecertificeerde kliniek hebben wij in januari 2016 ons operatiecomplex vernieuwd volgens de strenge eisen IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) en WIP-richtlijnen 2017 gevalideerd. Hierdoor kunt u rekenen op de grootst mogelijke hygiëne en veiligheid.

Duidelijkheid vooraf
Ondanks de grote zorg voor hygiëne en veiligheid, kunnen er complicaties en bijwerkingen voorkomen na een ooglaserbehandeling. Het is van groot belang dat eventuele complicaties tijdig worden onderkend, zodat adequaat gehandeld kan worden. Daarom maken controles deel uit van ons nazorgtraject.

Hieronder zijn een aantal risico’s beschreven die bij het ondergaan van een ooglaserbehandeling horen. De kans is echter minimaal dat een complicatie en/of achteruitgang van uw gezichtsvermogen optreedt als gevolg van een ooglaserbehandeling. Dit is in vele klinische studies gedocumenteerd. Bij Retina Total Eye Care® worden deze en andere mogelijke risico’s besproken tijdens het vooronderzoek. Alleen wanneer alle uitkomsten van het vooronderzoek positief zijn en het dus medisch verantwoord is uw ogen te behandelen, zullen wij overgaan tot behandeling. Intensieve nazorg stelt ons bovendien in staat om eventuele complicaties tijdens het genezingsproces vroegtijdig te constateren en te lokaliseren. Ons succes- en tevredenheidspercentage is hoger dan 98%.

Algemene complicaties en bijwerkingen
Hoewel de kans heel erg klein is, is het is altijd mogelijk dat er na een ingreep een ontsteking of infectie optreedt. Dit uit zich in de vorm van een rood oog en wazig zicht. Hoe eerder dit wordt geconstateerd, hoe kleiner de kans is op blijvend ongewenst resultaat. Preventief worden daarom direct na de ooglaserbehandeling ontstekingsremmende en infectiewerende oogdruppels voorgeschreven, die een kleine week gebruikt moeten worden.

Andere bijwerkingen kunnen zijn: droge ogen en (hoewel dat zelden voorkomt) onder- of overcorrectie. Dat laatste kan meestal door een nabehandeling verholpen worden. Veel van deze bijwerkingen verdwijnen of verminderen na enige tijd grotendeels vanzelf tijdens het herstel, of worden als zodanig niet meer opgemerkt. Soms komt het voor dat een geringe restafwijking terugkeert na de behandeling, dit noemen we regressie. Deze kans is zeer klein. Met een eenvoudige nabehandeling kan dit gecorrigeerd worden.

Een andere complicatie die in de literatuur wordt beschreven, is dat het hoornvlies te dun wordt nadat de laser teveel hoornvliesweefsel heeft verwijderd. Op den duur zou dan een hoornvliestransplantatie noodzakelijk zijn om het zicht te behouden. De hoornvliesdikte wordt bij ons, zowel vóór als ná de behandeling, op 11.000 punten gemeten.

De meest voorkomende complicaties en bijwerkingen bij LASIK
Deze complicaties zijn zogenaamd ‘flap-gerelateerd’. Hiermee bedoelen we dat het maken van een hoornvliesflapje en/of de genezing ervan niet naar wens verloopt. Ondanks onze zorgvuldigheid en de technische perfectie van de laserbehandeling blijft er altijd een klein risico dat het proces anders verloopt dan voorzien. Denk hierbij aan verschuiving, plooivorming of het rimpelen van het hoornvliesflapje. Deze zeldzaam voorkomende verschijnselen treden in de regel binnen de eerste dag na de LASIK-behandeling op en zijn, mits tijdig onderkend door de oogarts en klinisch optometrist, corrigeerbaar. Tijdens het maken van het flapje kan dit toch te dun blijken voor een veilig vervolg van de behandeling. Het hoornvliesflapje zal dan zorgvuldig worden teruggeplaatst, waardoor verdere behandeling op dat moment niet mogelijk is.

De meest voorkomende complicaties en bijwerkingen bij LASEK
Complicaties bij een LASEK-behandeling zijn zeldzaam. Deze kunnen voortkomen uit de behandeling van het epitheel. Dit kan soms moeilijk loskomen van het onderliggende hoornvliesoppervlak, waardoor het onregelmatig van vorm en dikte wordt en moeilijker geneest na terugplaatsing.

Ook bestaat de mogelijkheid van een licht verminderde helderheid van het hoornvlies. Dit noemt men ‘haze’. Het ontstaat als reactie in het voorste gedeelte van het hoornvlies en het verdwijnt meestal volledig na drie maanden. Net als bij andere vormen van laserbehandelingen kunnen algemene bijwerkingen en complicaties optreden zoals: droge ogen, onder- of overcorrectie (meestal is nabehandeling mogelijk) en een ooginfectie. De kans hierop is echter zeer gering. Volgens de internationale literatuur komen ernstige complicaties uiterst zelden voor (minder dan 0,1 %). De meeste problemen zijn na de behandeling vrij eenvoudig te verhelpen. Goede voorlichting, begeleiding en instructies verminderen de kans op genoemde complicaties en bijwerkingen.

Bron: Nederlandse Gezelschap voor Refractie Chirurgie (2013) Consensus Refractie Chirurgie. Geraadpleegd op 3 mei 2016, van https://www.ooglaseradvies.org/consensus/

Videos

Hoe werkt ooglaseren?