Meer over implantlenzen

Meer over implantlenzen
Home / Meer over implantlenzen

Een behandeling voor de rest van uw leven

U bent verziend of bijziend en misschien heeft u zelfs staar? Het implanteren van een op maat gemaakte kunstlens (implantlens) kan uitkomst bieden voor perfect zicht zonder hulpmiddelen. Deze behandeling is voor de rest van uw leven, want er kunnen geen sterkte-veranderingen meer optreden en de vorming van staar wordt voorkomen.

Bent u jonger dan 45 jaar, maar blijkt uit het vooronderzoek dat uw hoornvlies te dun is voor een ooglaserbehandeling? Dan bieden implantlenzen uitkomst. Bent u ongeveer 50 jaar of ouder en heeft u een vertesterkte én een leesprobleem? Voor u bestaat er een mogelijkheid uw eigen ooglens te vervangen door een monofocale-, multifocale-, trifocale- of onze exclusieve pentafocale implantlens.

Het oogonderzoek

Wij staan bekend om uitgebreide en professionele vooronderzoeken. Zo voeren wij, afhankelijk van de soort behandeling, tot 10 verschillende soorten oogscans uit om het oog volledig in beeld te brengen. Wij meten het oog op 33.000 meetpunten en de sterkte op 1/100 dioptrie nauwkeurig. In onze kliniek stellen wij de hoogste eisen om de veiligheid en hoge kwaliteit te waarborgen. Hierdoor onderscheidt Retina Total Eye Care zich van andere klinieken. Dankzij het nauwkeurige onderzoek, uitgevoerd door de optometrist en de oogarts, valt gemiddeld 20% van de cliënten af.

Uitgebreid vooronderzoek
Het vooronderzoek bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. Tijdens het vooronderzoek worden alle denkbare optometrische onderzoeken en scans uitgevoerd. Wij maken een 3D scan op maar liefst 33.000 meetpunten om de aanwezigheid van beeldfouten optimaal te kunnen vaststellen.
Bij het vooronderzoek worden pupilverwijdende oogdruppels gebruikt, om een zo volledig mogelijk onderzoek van het hele oog uit te kunnen voeren. Ook staar en andere oogaandoeningen kunnen zo worden opgespoord. Na enige tijd zijn deze druppels uitgewerkt en zijn uw pupillen weer van normale grootte.
U krijgt een duidelijke voorlichting en een persoonlijk advies. In navolging van het vooronderzoek vindt er altijd nog een consult en kennismaking bij de behandelend oogchirurg plaats, alvorens uw behandeling definitief wordt ingepland met inachtneming van de wettelijke bedenktijd.

Geschiktheidsonderzoek
Niet alle ogen en oogsterkte-afwijkingen kunnen met behulp van een implantlensbehandeling gecorrigeerd worden.
Wanneer er naar aanleiding van het telefonisch intakegesprek twijfel bestaat over de mogelijkheden voor uw ogen, zullen wij u aanraden om vóór het vooronderzoek een afspraak te maken voor een kosteloos geschiktheidsonderzoek. Dit oogonderzoek staat los van het uitgebreide vooronderzoek, maar geeft een eerste indruk in de behandelmogelijkheden.

Consult oogarts
Wanneer u geschikt bent voor een behandeling, zal een van onze academische en gepromoveerde oogchirurgen, Dr. Ruth Lapid-Gortzak, Dr. Nayyirih de Koning-Tahzib en Dr. Ivanka van der Meulen, met u bespreken welke mogelijkheden er zijn. De vorm van het hoornvlies, de traanfilmvorming, de aslengte van het oog, de netvliesconditie, maar ook aspecten zoals uw leeftijd, levenspatroon, gezondheid, werkzaamheden en het verwachtingspatroon worden meegenomen in de besluitvorming.
Nauwkeurige metingen en een goede situatieschets zijn dus essentieel. Onze onderzoeken en voorlichting geven u meer zekerheid en duidelijkheid over uw behandeling.

Implantlenzen

Wij zijn niet de enige kliniek die deze implantlenzen aanbieden, maar wel de kliniek met de meeste expertise en ervaring. Onze drie specialisten promoveerden in refractieve chirurgie. Brilvervangende chirurgie is ons specialisme en onze passie. Wij werken uitsluitend met kwaliteit implantlenzen welke tevens een 100% UV-filter hebben.

Voorzetlenzen
Bij een afwijkende oogcorrectie is er de mogelijkheid om een voorzet implantlens te plaatsen. Bent u jonger dan 45 jaar en niet geschikt voor een ooglaserbehandeling? Dan biedt een voorzet implantlens de uitkomst. De ICL (Implant Correctie Lens) wordt geplaatst achter de pupil, tussen de iris en uw eigen ooglens in. Deze lens is gemaakt van collageen-acrylaat, wat heel dun en flexibel is.  Via een incisie (klein sneetje) wordt de lens opgerold in het oog aangebracht en achter de pupil geplaatst. Dit kleine sneetje sluit zichzelf weer zonder hechting. Het resultaat van deze pijnloze behandeling is na een dag al te zien.

Deze ICL voorzetlens is een indicatie voor hogere oogcorrectie afwijkingen, met een sterkte bereik voor:
 • bijziendheid van  – 8.00 tot – 20.00
 • verziendheid van + 2.00 tot + 14.00

Tevens zijn deze bovengenoemde lenzen uitvoerbaar met een cilindercorrectie. Uit zorgvuldigheid wordt eerst één oog behandeld en na herstel hiervan wordt het tweede oog behandeld.

Refractive Lens Exchange (RLE) – Eigen ooglens vervangende chirurgie
Bij Refractive Lens Exchange wordt uw eigen ooglens vervangen door een implantlens. Deze behandeling is voor de rest van uw leven, want er kunnen geen sterkteveranderingen meer optreden en de vorming van staar wordt voorkomen. Welke implantlens geschikt is voor u, zal na een uitgebreid vooronderzoek naar voren komen. De verschillende mogelijkheden wordt samen met u en de oogarts besproken. Hieronder leest u meer over de verschillende soorten implantlenzen.

Monofocale implantlenzen
Monofocaal betekent dat u met de kunstlens maar op één afstand scherp ziet, bijvoorbeeld in de verte. Wanneer mensen boven de leeftijd van 45 jaar komen, begint de ooglens haar soepelheid te verliezen en maakt het gebruik van een leesbril dus noodzakelijk. Een monofocale implantlens corrigeert dit niet waardoor een leesbril nog wel nodig is. Monofocale implantlezen wordt bij cataract (staar) geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Uiteraard zijn deze lenzen ook leverbaar met een cilinder (torische) correctie.

Multifocale implantlenzen
Multifocale implantlenzen zijn speciaal ontwikkeld om zonder verdere hulpmiddelen zowel van veraf, de tussenafstand als dichtbij goed te kunnen zien. Bovendien heeft u met deze lens geen leesbril meer nodig. Deze lenzen zijn ook leverbaar met een cilinder (torische) correctie. Heeft u eerder monofocale implantlenzen gekregen bij een staaroperatie? Dan komt u alsnog in aanmerking voor een multifocale voorzetlens.

Trifocale implantlenzen
Trifocale implantlenzen geven een goede functionele gezichtsscherpte; niet alleen voor dichtbij en voor de verte maar ook voor een bredere intermediaire (tussen) afstand. Daarom is deze lens ook ideaal voor verschillende tussenafstanden zoals een muziekstandaard. Tevens is deze trifocale lens ook verkrijgbaar met een cilindrische (torische) correctie. Het berekenen van de juiste trifocale implantlens vereist meer deskundigheid en ervaring voor het beste resultaat.

Implantlenzen na ooglaserbehandeling
Voor een implantlens behandeling moet er een berekening worden gemaakt voor een monofocale of multifocale implantlens . Deze berekeningen zijn gecompliceerder bij ogen die gelaserd zijn. Wij hebben een eigen rekenprogramma (PLT) ontwikkeld om de juiste sterkte van de implantlens te bepalen. Hierin hebben wij al jaren de meeste ervaring, expertise en doen wetenschappelijk onderzoek op dit gebied met het AMC/UvA.

Om teleurstelling te voorkomen moeten wij u waarschuwen dat de resultaten van een behandeling met implantlenzen mogelijk elders niet aan uw verwachtingen zouden kunnen voldoen gezien het bovenstaande. Tenslotte heeft u jarenlang geen bril of contactlenzen hoeven dragen. Door middel van onze implantlensbehandeling komt er definitief een eind aan het dragen van een bril of contactlenzen. Op 24 april 2020 promoveerde oogarts  Dr. Violette Vrijman met het proefschrift ‘Reflection on refraction in multifocal intraocular lenses’. Dit op basis van jarenlange verkregen data van patiënten die bij ons zijn gelaserd en later bij ons een multifocale implantlens behandeling heeft ondergaan.

De behandeling

De behandeling
Een implantlensbehandeling is poliklinisch en pijnloos. Dit vindt plaats in onze gecertificeerde kliniek. In januari 2016 is ons operatiecomplex vernieuwd en wordt jaarlijks gevalideerd volgens de nieuwe strenge eisen IGJ (Inspectie Gezondheidszorg) en WIP-richtlijnen. Hierdoor kunt u rekenen op de grootst mogelijke hygiëne en veiligheid.

Op de behandeldag wordt u ontvangen en begeleid door onze gastvrouw. Zij instrueert u over de ingreep en het gebruik van de medicatie. Zij zal u tevens op uw gemak stellen, zodat u de behandeling volledig ontspannen tegemoet kunt zien.

Om de veiligheid rondom de behandeling te vergroten houden wij de Time Out Procedure aan. Deze procedure wordt vóór de operatie uitgevoerd. Tijdens de Time Out Procedure controleert de behandelend oogchirurg samen met u of alle gegevens juist zijn en alle voorbereidingen zijn getroffen. De behandeling wordt door middel van een oogdruppel verdoofd en vindt plaats in een steriele operatiekamer (clean room, hoogste classificatie). U krijgt ook een rustgevend tabletje. De geheel pijnloze ingreep duurt met bovenstaande procedure ongeveer 20 minuten per oog.

Voorzetlenzen
De oogchirurg maakt een hele kleine incisie (sneetje) in het oog en plaatst de kunstlens in de achterste oogkamer, net voor de eigen ooglens. Hierna wordt de voorste oogkamer gespoeld, krijgt u een middel om de pupil te vernauwen, wordt er een antibioticum in de voorste oogkamer achtergelaten en wordt de sluiting van de incisie gecontroleerd op ‘lekdichtheid’.

Na de behandeling wordt er een antibiotica zalf aangebracht op het oog en krijgt u een beschermkapje op. Tussen de twee en zes uur na de operatie wordt de oogdruk gemeten. Ook krijgt u na de operatie Diamox tabletten om de oogdruk onder controle te houden. U zult op de behandeldag enkele uren bij ons doorbrengen zodat wij frequent kunnen controleren. Het zicht kan de eerste uren tot dagen na de operatie nog een beetje variëren. Pas als beide ogen behandeld zijn en daarmee de balans tussen de ogen is hersteld, kan het zicht optimaal zijn.

Refractive Lens Exchange
Via de door de oogchirurg gecreëerde opening in het kapsel aan de voorkant van de lens, wordt de eigen ooglens in microstukjes verwijderd door middel van ultrasone trillingen. De techniek van het verwijderen van uw ooglens is de zogenaamde phaco emulsificatie techniek (phaco= lens, emulsificatie = verpulveren met ultra geluidsgolven). De lengte van de incisie (snede) wordt op deze manier teruggebracht tot 1,8 mm. De incisie is zodanig dat deze zichzelf sluit, waardoor een hechting niet nodig is. De voordelen van deze techniek zijn onder andere: een sneller herstel van de gezichtsscherpte en het intact blijven van het hoornvlies (cornea). De opvouwbare implantlens kan zelfs door deze kleine opening naar binnen worden geschoven en ontvouwt zich in het schone lenskapsel. Na de ingreep krijgt u van ons een beschermende bril of een oogkapje en verblijft u korte tijd op onze recovery. Hierna mag u naar huis. Pas als beide ogen behandeld zijn en daarmee de balans tussen de ogen is hersteld, kan het zicht optimaal zijn.

Phaco emulsificatie techniek
Ontvouwen van de gepositioneerde implantaat

Nazorg
Retina Total Eye Care stelt hoge eisen aan het nazorgtraject. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Via een speciaal telefoonnummer kunt u bij eventuele problemen of zorgen altijd contact met ons opnemen.

Na de ingreep wordt er een beschermende oogschelp of beschermbril aangebracht. Deze blijft tot de eerstvolgende controle (de volgende dag) zitten. Hierdoor kunt u zelf niet autorijden en zullen uw dagelijkse activiteiten enige hinder ondervinden. Nadat de oogschelp of beschermende bril verwijderd is, kunnen de meeste cliënten hun normale activiteiten weer hervatten.

Wel zijn er verschillende aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden om de genezing zo goed mogelijk te laten verlopen. Vermijd tenminste één week stoffige / rokerige ruimten en draag de eerste week ook geen oogmake-up. Maak geen gebruik van sauna, zonnebank en zwembad voor een periode van vier weken. Tevens mag u in deze periode niet fanatiek sporten. Na vier weken mag u in principe al uw activiteiten weer hervatten en bent u klaar met uw medicatie.

Resultaat implantlenzen
Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is pas na een paar weken zichtbaar omdat de ogen (inwendig) eerst goed moeten genezen. Het resultaat zal iedere dag iets beter worden, waarbij de exacte herstelperiode per cliënt verschilt. In de meeste gevallen zullen wij u vragen om na 3 maanden weer voor controle te komen. Dit is een goed moment om het definitieve resultaat te kunnen vaststellen.

Complicaties

Duidelijkheid vooraf
Ondanks de grote zorg voor hygiëne en veiligheid, kunnen er complicaties en bijwerkingen voorkomen na een lensimplantatie. Het is van groot belang dat eventuele complicaties tijdig worden onderkend, zodat adequaat gehandeld kan worden. Daarom maken controles deel uit van ons nazorgtraject.

Hieronder zijn een aantal risico’s beschreven die bij het ondergaan van een implantlensbehandeling horen. De kans is echter minimaal dat een complicatie en/of achteruitgang van uw gezichtsvermogen optreedt als gevolg van een implantlensbehandeling. Dit is in vele klinische studies gedocumenteerd. Bij Retina Total Eye Care® worden deze en andere mogelijke risico’s besproken tijdens het vooronderzoek. Alleen wanneer alle uitkomsten van het vooronderzoek positief zijn en het medisch verantwoord is uw ogen te behandelen, zullen wij pas overgaan tot behandeling. Intensieve nazorg stelt ons bovendien in staat om eventuele zeldzame complicaties tijdens het genezingsproces vroegtijdig te constateren en te lokaliseren. Ons succes- en tevredenheidspercentage is hoger dan 98%.

Bijwerkingen
In verband met de wettelijke verplichting voor alle klinieken, zijn ook wij gebonden om deze patiënteninformatie u te melden.
De complicaties en bijwerkingen welke van te voren uitvoerig met u zijn besproken, zijn te onderscheiden in niet ernstige complicaties van voorbijgaande aard – deze worden meestal gedefinieerd als bijwerkingen – en ernstiger complicaties. Deze laatste komen gelukkig veel minder frequent voor.

Bijwerkingen en minder ernstige complicaties:

 • Tijdelijke roodheid van het oog.
 • Licht zandkorrelgevoel in het oog, komt soms voor op de eerste dag na de behandeling.
 • Wennen aan het zicht op leesafstand.
 • Bij ooglensvervangende behandelingen kan de zogenaamde ‘nastaar’ optreden. Dit zijn gemigreerde cellen, die poliklinisch eenvoudig met een YAG-laser te verwijderen zijn.
 • Halo’s of lichtkringen, die meestal vanzelf verdwijnen.

Ernstige complicaties
Een zeldzame, maar serieuze complicatie die kan optreden, is een inwendige ontsteking van het oog. De medische term hiervoor is ‘endophthalmitis’. Als dit optreedt, ontwikkelt de ontsteking zich meestal op de tweede dag na de operatie. De symptomen zijn voornamelijk pijn, vermindering van zicht en roodheid. Deze complicatie is tegenwoordig goed te behandelen. Toch kan blijvend functieverlies als gevolg van deze complicatie niet worden uitgesloten. Ons strenge preventieve behandelbeleid vermindert het mogelijke risico.

Andere weinig voorkomende complicaties zijn:

 • Loslating van een deel van het netvlies.
 • Vocht onder de gele vlek (CME).
 • Decompensatie (verlies van helderheid) van het hoornvlies. Verhoogde oogdruk.
 • Inwendige oogontsteking.
 • IOL sterktecorrectie problemen.

Bron: Nederlandse Gezelschap voor Refractie Chirurgie (2018) Consensus Refractie Chirurgie. Geraadpleegd op 20 april 2020, van http://www.ooglaseradvies.org/consensus-refractiechirurgie/

Posterior Capsular Opacification (PCO) ofwel “nastaar”

Sommige patiënten krijgen na een implantlensbehandeling of staaroperatie te maken met nastaar. Nastaar is wanneer het achterste lenskapsel troebel wordt door aangroei van een membraan van uw eigen lensvezels. Dit verschijnsel kan geleidelijk, na maanden of jaren ontstaan. Het komt in onze kliniek gemiddeld voor bij 2,49% van de mensen die bij ons zijn behandeld (het landelijk gemiddelde is 15%). Nastaar hindert het zicht waardoor u minder goed leest, in de verte ziet, of hinder ondervindt bij fel licht. Nastaar wordt behandeld met een ND-YAG laser capsulotomie. Dat is een korte laser behandeling waarin het achterste kapseltje door middel van de laser wordt geperforeerd waarna het zicht weer goed is.

Yag-behandeling
Met een ND-YAG laser wordt het kapseltje van de lens geperforeerd. De behandeling is kort, onder druppel verdoving, en achter een speciale spleetlamp waarin de laser is ingebouwd. Meestal gebruikt de oogarts een contactlensje met gel om het oog beter te kunnen visualiseren. De laserbehandeling voor nastaar duurt ongeveer 10 minuten. Het oog wordt verdoofd met druppels. Voor en na de behandeling worden druppels toegediend die de oogdruk verlagen en ontstekingen voorkomen.

Na de behandeling
Direct na de behandeling ziet men vaak iets minder scherp door de oogdruppels (wijde pupil), door de gel en de druk van de contactlens. U kunt ook het kapselrandje een beetje zien fladderen (floaters of mouches). Het is verstandig om niet zelf auto te rijden na de behandeling. Het herstel van het gezichtsvermogen is meestal binnen enkele uren merkbaar.

Verzekerde zorg
De behandeling valt onder de verzekerde basiszorg. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent en uw eigen risico. Het is belangrijk dat u uw verwijzing van de huisarts meeneemt. Zonder geldige verwijzing wordt de behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Stichting Eye P is onderdeel van Retina Total Eye Care en heeft van de overheid de speciale bevoegdheid gekregen om ‘verzekerde zorg’ te verlenen. Net als de reguliere ziekenhuizen heeft Stichting Eye P met enkele grote zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat wij direct bij deze zorgverzekeraars kunnen declareren. Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar, dan moet u voor de Yag-behandeling betalen. Na enkele weken krijgt u de officiële nota die u kunt indienen bij u zorgverzekeraar om de kosten te declareren.

Videos

Promotie dr. Jan Willem van der Linden

De nieuwste trifocale implantlens: AcrySof® IQ PanOptix®

Wat is Visian ICL?

Animatie trifocale implantlenzen

Hoe werkt phaco-emulsificatie?