De kliniek

De kliniek
Home / De kliniek

Over ons

In vele opzichten onderscheiden wij ons als kliniek. Ervaar het verschil

Als ‘Center of Excellence’ zijn wij trots op onze hoge resultaten, welke wij met ons team van drie gepromoveerde specialisten in de refractie chirurgie (bril vervangende chirurgie) weten te bereiken. Retina Total Eye Care® is als kenniscentrum internationaal bekend vanwege de wetenschappelijke onderzoeken die wij publiceren in vooraanstaande vakliteratuur. Onze hoofdchirurg, dr. R. Lapid-Gortzak, is een veel gevraagde spreker op internationale congressen op ons vakgebied. Retina Total Eye Care® is een autoriteit op gebied van bril vervangende chirurgie en research.

Onze missie: de kwaliteit die wij aan onze cliënten bieden wordt gedefinieerd door een goed medisch en refractief resultaat, wat wordt bereikt met een minimum aan complicaties en een maximum aan veiligheid. Wij hanteren daarbij de ‘Kaizen’ principes; een continu verbeteringsproces.

Onze visie: Directeur, dr. Jan Willem van der Linden, verwoordt de visie als volgt: “In onze oogkliniek wil ik met mijn team iedere keer weer een topprestatie neerzetten. Ik ben een perfectionist en investeer continu in software en research. Bij ons is de hoogste kwaliteit in de oogzorg vanzelfsprekend.”

Teamleden

Kwaliteit en certificering

Het continu streven naar perfectie vindt haar oorsprong in de Japanse ‘Kaizen filosofie’

Kwaliteit leveren in alles wat we doen, dat is ons doel. Wij worden hierbij geleid door de Kaizen principes. Kaizen betekent verbetering. Meer nog, het betekent een voortdurende verbetering. Oftewel: geleidelijk en zonder ophouden verbeteren om zo een steeds hogere standaard te bereiken en aan te nemen.

Naast ons eigen kwaliteitsbeleid, zijn ook de hoge kwaliteitsnormen en wettelijke eisen van verschillende nationale en internationale organisaties van grote invloed op ons handelen. Wij geven u een overzicht van onze toezichthouders, certificeringen, keurmerken en lidmaatschappen.

Binnen onze kliniek wordt veel aandacht besteed aan uw veiligheid (patiёntveiligheid). De overheid verplicht ziekenhuizen en klinieken om een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te hebben om vermijdbare schade bij patiёnten en vermijdbaar overlijden van patiёnten te verminderen. Maar bovenal willen wij zelf er alles aan doen om de veiligheidsrisico’s voor onze patiёnten en medewerkers tot een minimum te reduceren.

Interne bedrijfsprocessen worden bij Retina Total Eye Care continu gecontroleerd op kwaliteit. Alle handelingen verlopen volgens vastgelegde protocollen en worden vastgelegd in ons kwaliteitssysteem. Het internationale ISO 9001-2008 certificaat is het bewijs dat u bij Retina op constante kwaliteit kan rekenen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een Nederlandse overheidsinstantie die het overheidstoezicht op de volksgezondheid verzorgt. De organisatie bevordert en houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en adviseert bewindspersonen over verantwoorde zorg. Daarnaast bewaakt de IGZ de rechten van de patiënt.

Hoewel de consumentenbond geen officieel toezicht houdt op de gezondheidszorg, zijn zij wel voortdurend actief met onderzoek naar de beste (oog)zorg in Nederland. Ook door de Consumentenbond wordt onze kwaliteit op alle fronten getoetst en gepubliceerd.

Het NOG, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, is de landelijke koepelorganisatie van oogartsen, waarin alle oogartsen die bevoegd zijn om in Nederland hun oogheelkundig beroep uit te oefenen, verenigd zijn. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de oogheelkunde en de belangenbehartiging van de leden. Met het ‘Keurmerk NOG refractiechirurg’ garandeert het NOG dat de betreffende arts zowel op het gebied van technische zorg, als in de bejegening van de cliënt aan de hoogste kwaliteitsnormen, zoals de beroepsgroep dat heeft gedefinieerd, voldoet.

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC) is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirurgie in Nederland te bewaken en te bevorderen. De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland en die tevens lid zijn van het NOG.

De American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) is een onafhankelijke non-profit organisatie. Zij is opgericht om informatie te verspreiden over voorste segment oogheelkundige chirurgie. Sinds 1974 heeft ASCRS voorste segment chirurgie zien ontwikkelen tot een zeer geavanceerde vorm van oogheelkundige behandelingen. Door haar aanbod van educatieve programma’s en diensten, is ASCRS voor de artsen een primaire bron geworden voor het verkrijgen van up-to-date informatie over de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het gebied, evenals de regelgevende besluiten die van invloed zijn op oogheelkundige praktijken.

De European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) is Europa’s toonaangevende organisatie voor cataract en refractie chirurgen en is in de voorhoede van de ontwikkelingen op het gebied van voorste segment oogheelkundige chirurgie. De ESCRS is voortgekomen uit de European Intraocular Implant Club, die werd opgericht in 1981. De vereniging heeft momenteel 4.000 leden uit meer dan 90 verschillende landen wereldwijd. Zij biedt een uniek forum voor studie en discussie, wat ervoor zorgt dat deze internationale expertise wordt gedeeld door oogartsen in heel Europa.

Digitale Kliniek is door bpo-axsys ontwikkeld op het Office365 platform van Microsoft. Hun 25-jarige ervaring met managementsystemen heeft geleid tot deze ontwikkeling waar elke zorginstelling op eenvoudige wijze haar kwaliteits- en veiligheidsysteem mee kan borgen. De filosofie achter digitale kliniek is het proces om de patient ‘beter’ te maken zo te faciliteren dat medewerkers alles snel en adequaat kunnen vinden wat nodig is om de patië​nt optimaal van dienst te kunnen zijn.

Onze publicaties

De door ons verrichte onderzoeken op gebied van Refractieve Chirugie zijn gepubliceerd in vooraanstaande Internationale Journals. Door op de gewenste publicatie te klikken, komt het betreffende artikel in beeld.

1. Multifocale implants zijn de toekomst van cataract chirurgie. Ervaring met de eerste 400 Restor implantaties van dr. R. Lapid-Gortzak
2. Gauging the difficulty of phacoemulsification: new grading systems van dr. R. Lapid-Gortzak
Voor deze editorial en vele andere publicaties verwijzen wij u naar Expert Reviews.
3. A Customized Nomogram For Myopic Treatments van dr. R. Lapid-Gortzak en J.W. van der Linden, BOpt
4. Visual Quality Improvement in Refractive Surgery. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam van Ruth Gortzak. 16 dec 2010
5. Straylight in anterior segment disorders of the eye. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam van Ivanka van der Meulen. 10 jan 2014
6. Clinical developments in Multifocal Intraocular Lens Surgery: The ease of being specsfree. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam van Jan Willem van der Linden. 30 maart 2016

1. C.C. Kok-van Alphen,MD,PhD., J.W. van der Linden, R. Visser, A.H. Bol. Protection of the Police against leat Gas with Soft Lenses, Military Medicine (USA), Vol. 150:452, 4 August 1985.
2. Van der Linden, J.W., Expérience clinique avec la lentille J.W. van Lunelle ES-70 en port prolongé, Contactologia, june 1988.
3. Lifshitz T1, Wender A, Lapid-Gortzak R. Corneal autograft patches for covering exposed transscleral sutures. Ophthalmic Surg Lasers. 1997 May;28(5):426-7.
4. Lapid O, Lapid-Gortzak R, Barr J, Rosenberg L. Eyelid crutches for ptosis: a forgotten solution. Plast Reconstr Surg. 2000 Oct;106(5):1213-4
5. Lapid-Gortzak R, Lapid O, Monos T, Lifshitz T. CO2-laser in the removal of a plexiform neurofibroma from the eyelid. Ophthalmic Surg Lasers. 2000 Sep-Oct;31(5):432-4.
6. T. Lifshitz, R. Lapid-Gortzak, Y. Finkelman, and I. Klemperer. Vancomycin and ceftazidime incompatibility upon intravitreal injection. Br J Ophthalmol. 2000 Jan; 84(1): 117–118.
7. Lapid, Oren M.D.; Lapid-Gortzak, Ruth M.D.; Kreiger, Yuval M.D.; Bogdanov-Berezovsky, Alexander M.D., Ph.D. Merocel use as an adjunct for tie-over dressing. March 2001; 107(3): 884-885
8. van der Meulen I, Gunning F, Henry Y, de Vries-Knoppert W, Gortzak-Moorstein N, de Smet MD. Management of retinal detachments in pseudophakic patients with Artisan lenses. J Cataract Refract Surg. 2002 Oct;28(10):1804-8.
9. Lapid-Gortzak R, Rosen S, Weitzman S, Lifshitz T. Videokeratography findings in children with vernal keratoconjunctivitis versus those of healthy children. Ophthalmology. 2002 Nov;109(11):2018-23.
10. Melles G.R., Ververs B., van der Linden J.W., Cosmetic extra-ocular implant J Cataract Refract Surg. 2004 Jul;30(7):1595-6; discussion 1595. No PMID: 15210248.
11. Lapid O1, Lapid-Gortzak R, Glesinger R, Monos T, Shaked G. Blast injury caused by a booby-trapped cellular phone. Injury. 2004 Mar;35(3):336-8.
12. van der Meulen IJ1, Gunning FP, Vermeulen MG, de Smet MD. Artisan lens implantation to correct aphakia after vitrectomy for retained nuclear lens fragments. J Cataract Refract Surg. 2004 Dec;30(12):2585-9.
13. Levy J1, Lapid-Gortzak R, Klemperer I, Lifshitz T. Herpes simplex virus keratitis after laser in situ keratomileusis. J Refract Surg. 2005 Jul-Aug;21(4):400-2.
14. Nieuwendaal CP1, Lapid-Gortzak R, van der Meulen IJ, Melles GJ. Posterior lamellar keratoplasty using descemetorhexis and organ-cultured donor corneal tissue (Melles technique). Cornea. 2006 Sep;25(8):933-6.
15. Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP, Slomovic AR, Spanjaard L. Corneal staining after treatment with topical tetracycline. Cornea. 2006 Sep;25(8):969-70
16. Van der Meulen IJ1, Maillette de Buy Wenniger-Prick LJ, Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP. A successful alternative: repair of a penetrating limbal wound by lamellar keratoplasty. Eur J Ophthalmol. 2007 Jan-Feb;17(1):117-20.
17. Schlingemann RO, van der Meulen IJ, Nieuwendaal CP. [The practice guideline ‘The red eye’ (first revision) of the Dutch College of General Practitioners; a response from the perspective ofthe ophthalmologist]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 Jun 2;151(22):1219-21
18. Ruth Lapid-Gortzak, MD, Jan Willem van der Linden, BOpt, Ivanka J.E. van der Meulen, MD, Carla P. Nieuwendaal, MD Advanced personalized nomogram for myopic laser surgery: First 100 eyes, J. Cataract Refract Surg 2008; 34:1881–1885.
19. Van Der Beek MT, Bernards AT, Lapid-Gortzak R. Mycobacterium chelonae keratitis in a patient with Sjögren’s syndrome. Eur J Ophthalmol. 2008 Mar-Apr;18(2):294-6.
20. van der Meulen IJ1, van Rooij J, Nieuwendaal CP, Van Cleijnenbreugel H, Geerards AJ, Remeijer L. Age-related risk factors, culture outcomes, and prognosis in patients admitted with infectious keratitis to two Dutch tertiary referral centers. Cornea. 2008 Jun;27(5):539-44
21. Zola E, van der Meulen IJ, Lapid-Gortzak R, van Vliet JM, Nieuwendaal CP. A conjunctival mass in the deep superior fornix after a long retained hard contact lens in a patient with keloids. Cornea. 2008 Dec;27(10):1204-6
22. R. Lapid-Gortzak, I.J.E. van der Meulen, J.W.van der Linden, C.P. Nieuwendaal, M.P. Mourits, T.J.T.P. van den Berg, Straylight before and after removal of epithelial ingrowth, J Cataract Refract Surg 2009; 35:1829-1832.
23. van der Meulen IJ, Engelbrecht LA, Van Riet TC, Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP, Mourits MP, van den Berg TJ. Contributions of the capsulorrhexis to straylight. Arch Ophthalmol. 2009 Oct;127(10):1290-5
24. Nieuwendaal CP1, van Velthoven ME, Biallosterski C, van der Meulen IJ, Lapid-Gortzak R, Melles GR, Verbraak FD. Thickness measurements of donor posterior disks after descemet stripping endothelial keratoplasty with anterior segment optical coherence tomography. Cornea. 2009 Apr;28(3):298-303
25. van der Meulen IJ, Porooshani H, van den Berg TJ. Light-scattering characteristics of explanted opacified Aquasense intraocular lenses. Br J Ophthalmol. 2009 Jun;93(6):830-2
26. R. Lapid-Gortzak, J.W. van der Linden, I.J.E. van der Meulen, C.P. Nieuwendaal, T.J.T.P. van den Berg, Straylight measurements in myopic laser surgery, J of Cataract Refract Surg, 2010 Mar;36(3):465-471.
27. van der Meulen IJ1, Engelbrecht LA, van Vliet JM, Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP, Mourits MP, Schlingemann RO, van den Berg TJ. Straylight measurements in contact lens wear. Cornea. 2010 May;29(5):516-22
28. R. Lapid-Gortzak, J.W. van der Linden, I.J.E. van der Meulen, C.P. Nieuwendaal, M.P. Mourits, and T.J.T.P. van den Berg, Straylight before and after hyperopic LASIK and LASEK, JCRS, 2010 Nov; 36(11):1919-1924.
29. Lapid-Gortzak R, van der Linden JW, van der Meulen IJ, Nieuwendaal CP, Mourits MP, van den Berg TJ. Straylight before and after hyperopic laser in situ keratomileusis or laser-assisted subepithelial keratectomy. J Cataract Refract Surg. 2010 Nov;36(11):1919-24
30. Nieuwendaal CP, van der Meulen IJ, Mourits M, Lapid-Gortzak R. Long-term follow-up of pterygium surgery using a conjunctival autograft and Tissucol. Cornea. 2011 Jan;30(1):34-6
31. Lapid-Gortzak R, van der Meulen IJ, Nieuwendaal CP, van den Berg TJ. Alleviating debilitating photophobia and secondary exotropia caused by increased straylight by widening a small posterior capsulotomy. J Cataract Refract Surg. 2011 Feb;37(2):413-4.
32. van Bree MC, van der Meulen IJ, Franssen L, Coppens JE, Reus NJ, Zijlmans BL, van den Berg TJ. Imaging of forward light-scatter by opacified posterior capsules isolated from pseudophakic donor eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Jul 29;52(8):5587-97
33. van der Meulen IJ1, Patel SV, Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP, McLaren JW, van den Berg TJ. Quality of Vision in Patients With Fuchs Endothelial Dystrophy and After Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty. August 2011. Archives of ophthalmology 129(12):1537-42
34. van der Linden J.W., van Velthoven M., van der Meulen I., Nieuwendaal C., Mourits M., Lapid-Gortzak R., Comparison of a new-generation sectorial addition multifocal intraocular lens and a diffractive apodized multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg. 2012 Jan;38(1):68-73.
35. van Bree MC, van der Meulen IJ, Franssen L, Coppens JE, Zijlmans BL, van den Berg TJ. In-vitro recording of forward light-scatter by human lens capsules and different types of posterior capsule opacification. Exp Eye Res. 2012 Mar;96(1):138-46
36. van der Meulen IJ, van Riet TC, Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP, van den Berg TJ. Correlation of straylight and visual acuity in long-term follow-up of manual descemet stripping endothelial keratoplasty. Cornea. 2012 Apr;31(4):380-6.
37. van der Meulen IJ1, Gjertsen J, Kruijt B, Witmer JP, Rulo A, Schlingemann RO, van den Berg TJ. Straylight measurements as an indication for cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2012 May;38(5):840-8
38. Vrijman V., van der Linden J.W., Nieuwendaal C.P., van der Meulen I.J.E., Mourits M.P., Lapid-Gortzak R., Effect of Nd:YAG laser capsulotomy on refraction in multifocal apodized diffractive pseudophakia. J Refract Surg. 2012 Aug;28(8):545-50.
39. Patryn E1, van der Meulen IJ, Lapid-Gortzak R, Mourits M, Nieuwendaal CP. Intraocular Lens Opacifications in Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty Patients. January 2012. Cornea 31(10):1189-92
40. van der Linden J.W., van der Meulen I.J.E., Mourits M.P., Lapid-Gortzak R. Comparison of a hydrophilic and hydrophobic apodized diffractive multifocal intraocular lens. February 2013. International Ophthalmology 33(5)
41. Jan Willem van der Linden, Ivanka van der Meulen, Maarten Mourits, and Ruth Lapid-Gortzak, In the bag decentration of an hydrophylic radially asymmetric multifocal IOL (LS-312) secondary to capsular contraction. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2013 Apr; 39(4) 642-644.
42. R. Lapid-Gortzak, I.J.E. van der Meulen, J.W. van der Linden, M.P. Mourits and T.J.T.P van den Berg, Straylight before and after phacoemulsification in eyes with pre-operative visual acuity better than 0.1 LogMAR. Accepted for publication JCRS 2013.
43. Fellman MA1, Werner L, Liu ET, Stallings S, Floyd AM, van der Meulen IJ, Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP. Calcification of a hydrophilic acrylic intraocular lens after Descemet-stripping endothelial keratoplasty: Case report and laboratory analyses. March 2013 Journal of Cataract and Refractive Surgery 39(5)
44. Carla P. Nieuwendaal, Ivanka J.E. Meulen, Ruth Lapid-Gortzak, Maarten P. Mourits. Intraocular pressure after descemet stripping endothelial keratoplasty (DSEK). International Opthamology. April 2013; 33(2):147-151 
45. Kok PH, van den Berg TJ, van Dijk HW, Stehouwer M, van der Meulen IJ, Mourits MP, Verbraak FD. The relationship between the optical density of cataract and its influence on retinal nerve fibre layer thickness measured with spectral domain optical coherence tomography. Acta Ophthalmol. 2013 Aug;91(5):418-24
46. Eliza K. Patryn, MD, PhD; Violette Vrijman, MD; Carla. P. Nieuwendaal, MD; Ivanka J.E. van der Meulen, MD; Maarten P. Mourits, MD, PhD; Ruth Lapid-Gortzak, MD, PhD. Tertiary Referrals in Refractive Surgery. October 2013 Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J.: 1995) 30(1):1-8
47. Patryn EK, Vrijman V, Nieuwendaal CP, van der Meulen IJ, Mourits MP, Lapid-Gortzak R. Indications for and outcomes of tertiary referrals in refractive surgery. J Refract Surg. 2014 Jan;30(1):54-61.
48. R.L. Al-Saady, I.J.E. van der Meulen, C.P. Nieuwendaal, L.A. Engelbrecht, M.P. Mourits, R. Lapid-Gortzak. Wavefront aberrometry and refractive outcomes of flap amputation after laser in situ keratomileusis. January 2014. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2(1):18-21
49. Jan Willem van der Linden BOpt,  Violette Vrijman MD, Rana El-Saady BMSc, Ivanka J. van der Meulen MD, Maarten P Mourits MD PhD, and Ruth Lapid-Gortzak MD PhD Autorefractionversus subjective refraction in a radially asymmetric multifocal IOL. ACTA, Ophthalmology, Accepted for publication. ACTA-13-10-0968.R2, 07-Mar-2014
50. Jan Willem van der Linden BOpt,Ruth Lapid-Gortzak MD PhD, Ivanka JE van der Meulen MD PhD and Maarten P Mourits MD PhD. Dissatisfaction after implantation with radially asymmetric multifocal IOLs, JCRS, Submitted 20-02-2014.
51. Lapid-Gortzak R, Labuz G, van der Meulen IJ, van der Linden JW, Mourits MP, van den Berg TJ.  Straylight Measurements in Two Different Apodized Diffractive Multifocal Intraocular Lenses. November 2015. Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J.: 1995) 31(11):746-751
52. Nieuwendaal CP1, van der Meulen IJ, Patryn EK, Werner L, Mourits MP, Lapid-Gortzak R. Opacification of the Intraocular Lens After Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty. Augustus 2015. Cornea 34(11)
53. Lapid-Gortzak R, Hughes JM, Nieuwendaal CP, Mourits MP, van der Meulen IJ. LASIK flap breakthrough in Nd:YAG laser treatment of epithelial ingrowth. Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J.: 1995) May 2015. 31(5):342-34536.
54. Ruth Lapid-Gortzak, I. J. Meulen, H. M. Jellema, M. P. Mourits, C. P. Nieuwendaal. Seven-year follow-up of unilateral multifocal pseudophakia in a child. International Opthamology. April 2016; 1-4
55. Rudy M.M.A. Nuijts, MD, PhD, Soraya M.R. Jonker, MD, Robert A. Kaufer, MD, Ruth Lapid-Gortzak, MD, PhD, Javier Mendicute, MD, PhD, Cristina Peris Martinez, MD, PhD, Stefanie Schmickler, MD, Thomas Kohnen, MD, PhD, FEBO. Bilateral implantation of +2.5 D multifocal intraocular lens and contralateral implantation of +2.5 D and +3.0 D multifocal intraocular lenses: Clinical outcomes. February 2016. Journal of Cataract and Refractive Surgery 42(2):194-202
56. Lapid-Gortzak R, Traversari R, van der Linden JW, Lesnik Oberstein SY, Lapid O, Schlingemann RO. Mobile ultra-clean unidirectional airflow screen reduces air contamination in a simulated setting for intra-vitreal injection. Int Ophthalmol. 2016 Apr 30
57. van de Wouw DS1, van der Meulen IJ, van Vliet JM, Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP, van den Berg TJ. Increased Straylight in patients with kerotoconjunctivitis Sicca. Cornea. 2016 Jun;35(6):749-53
58. Ton Y, Naftali M, Lapid-Gortzak RL, Assia EI. Management of subluxated capsular bag-fixated intraocular lenses using a capsular anchor. J Cataract Refract Surg. 2016 May;42(5):653-8
59. van der Geest LJ, Siemerink MJ, Mura M, Mourits MP, Lapid-Gortzak R. Refractive outcomes after phacovitrectomy surgery. J Cataract Refract Surg. 2016 Jun;42(6):840-5
60. Werner RN, Nikkels AF, Marinović B, Schäfer M, Czarnecka-Operacz M, Agius AM, Bata-Csörgő Z, Breuer J, Girolomoni G, Gross GE, Langan S, Lapid-Gortzak R, Lesser TH, Pleyer U, Sellner J, Verjans GM, Wutzler P, Dressler C, Erdmann R, Rosumeck S, Nast A. European consensus-based (S2k) Guideline on the Management of Herpes Zoster – guided by the European Dermatology Forum (EDF) in cooperation with the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Part 1: Diagnosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Jan
61. Werner RN, Nikkels AF, Marinović B, Schäfer M, Czarnecka-Operacz M, Agius AM, Bata-Csörgő Z, Breuer J, Girolomoni G, Gross GE, Langan S, Lapid-Gortzak R, Lesser TH, Pleyer U, Sellner J, Verjans GM, Wutzler P, Dressler C, Erdmann R, Rosumeck S, Nast A. European consensus-based (S2k) Guideline on the Management of Herpes Zoster – guided by the European Dermatology Forum (EDF) in cooperation with the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Part 2: Treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Aug 31
62. Baudouin C, Galarreta DJ, Mrukwa-Kominek E, Böhringer D, Maurino V, Guillon M, Rossi GC, Van der Meulen IJ, Ogundele A, Labetoulle M. Clinical evaluation of an oil-based lubricant eyedrop in dry eye patients with lipid deficiency. Eur J Ophthalmol. 2016 Oct 27
63.Westland T, Patryn EK, Nieuwendaal CP, van der Meulen IJ, Mourits MP, Lapid-Gortzak R. Vernal shield ulcers treated with frequently installed topical cyclosporine 0.05% eyedrops. Int Ophthalmol. 2017 Jan 24.
64. Falix FA, Bennebroek CA, van der Zwaag B, Lapid-Gortzak R, Florquin S, Oosterveld MJ. A novel mutation of laminin β2 (LAMB2) in two siblings with renal failure. Eur J Pediatr. 2017 Apr;176(4):515-519.
de Jong B, van der Meulen IJ, van Vliet JM, Lapid-Gortzak R, Nieuwendaal CP, van den Berg TJ. Effects of Corneal Scars and Their Treatment With Rigid Contact Lenses on Quality of Vision. Eye Contact Lens. 2017 Mar 21.
66. Baudouin C, Galarreta DJ, Mrukwa-Kominek E, Böhringer D, Maurino V, Guillon M, Rossi GC, Van der Meulen IJ, Ogundele A, Labetoulle M. Clinical evaluation of an oil-based lubricant eyedrop in dry eye patients with lipid deficiency. Eur J Ophthalmol. 2017 Mar 10;27(2):122-128
67. Lapid-Gortzak R, Santana NTY, Nieuwendaal CP, Mourits MP, van der Meulen IJE. Topical bevacizumab treatment in aniridia. Int Ophthalmol. 2017 Jun 15
68. Vrijman V, van der Linden JW, van der Meulen IJE, Mourits MP, Lapid-Gortzak R. Multifocal intraocular lens implantation after previous corneal refractive laser surgery for myopia. 2017 Jul;43(7):909-914

1. Jan Willem van der Linden, Stromale adaptatie na foto-ablatie, Scriptie Hogeschool van Utrecht Faculteit Gezondheidszorg, afdeling Optometrie, 24 mei 1999.
2. van der Meulen IJ1, van Rooij J, Hazes JW, van Cleynenbreugel H, Geerards AJ, Remeyer L. Corneal melting after ocular surgery in patients with auto-immune disorders. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 Apr 21;151(16):920-3
3. R. Lapid-Gortzak and Jan Willem van der Linden, The APT nomogram, CRSToday Europe, 2008.
4. Round table discussion on the M Plus lentis- oculentis, CRSToday Europe, May 2010.
5. Ruth Lapid-Gortzak, MD, PhD. and Jan Willem van der Linden, Bopt. Enhancement After Cataract Surgery. Cataract & Refractive Surgery Today Europe, 2012 june; 46-48.
6. Ruth Lapid-Gortzak, Ivanka van der Meulen, Jan Willem van der Linden. Refractieve lens wissel. Visus/1- 2013 /21,22,23.
7. Thomas Kohnen, José Alfonso, Francesco Carones, Ruth Lapid-Gortzak et. al. PanOptix™ Enlightening Conversation, Highlights from the Prague 2016 Alcon Multifocal IOL User Meeting.  The Ophthalmologist. Oktober 2016.
8. Ruth Lapid-Gortzak, Ivanka van der Meulen, Jan Willem van der Linden, Compsrison of Trifocal IOLs with an intended intermediate focus of 60cm versus 80 cm, ASCRS 6-5-17 Los Angeles.
9. Ruth Lapid-Gortzak, Ivanka van der Meulen, Jan Willem van der Linden, Initial results of a New Trifocal IOL with a 60 cm Intermediate focus,ASCRS 6-5-17 Los Angeles.
10. Ruth Lapid-Gortzak, Ivanka van der Meulen, Jan Willem van der Linden, Nd-YAG Laser Rates in Angulated-Sharp-edged Hydrophilic Multifocal IOLs, ASCRS 6-5-17 Los Angeles.
11. Vrijman, A. Abulafia, and R.Lapid-Gortzak, Accuracy of different formulas for multifocal IOL power prediction after corneal refractive laser surgery for myopia. ESCRS Lisbon 8-10-2017
12. R. Lapid-Gortzak, Capturing the optic capture, Surgical Video Session, 9-10-2017 ESCRS Lisbon
13. N. Wiercx van Rhijn, I van der Meulen, C. Nieuwendaal, M. Mourits en R. Lapid-Gortzak, Tertiairy referrals in refractive surgery: 10 years of Dutch experience, ESCRS Lisbon 9-10-2017
14. R. Lapid-Gortzak, Y. Wu, I van der Meulen, C. Nieuwendaal, M. Mourits, JW van der Lindern, Ophthalmologist-guided screening and monitoring in local anesthesia for intraocular lens surgery, ESCRS Lisbon 10-10-17
15. R. Lapid-Gortzak, IJE van der Meulen, CP Nieuwendaal, V. Vrijman, JW van der Linden, Results with a hydrophobic trifocal IOL with an intermediate focus at 60 cm. ESCRS Lisbon 6 to 11 oct 2017.
16. IJE van der Meulen, S. van der Wouw, R. Lapid-Gortzak, C.p Nieuwendaal, T. van den Berg, Straylight in Fish eye Disease, ESCRS Lisbon 6-10 oct 2017.
17. S. Darma and R. Lapid-Gortzak, Stromal Puncture as treatment of recurrent corneal erosions: OCT images and slit-lamp photography before and after treatment. ESCRS Lisbon 6-10 october 2017.

Stichting Eye P

Wij leveren ook verzekerde zorg

Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een kliniek die door de overheid (Ministerie Volksgezondheid) wordt erkend en waar minstens twee specialisten medische zorg bieden.

Stichting Eye P is onderdeel van Retina Total Eye Care®, zoals de Inspectie dit verlangt. Als ZBC heeft Stichting Eye P van de overheid de speciale bevoegdheid gekregen om ‘verzekerde zorg’ te verlenen. Hierdoor kunnen cliënten, net als bij een regulier ziekenhuis, aanspraak maken op vergoeding van zorgverzekeraars.

Omdat onze kliniek kleinschaliger is dan een ziekenhuis, is er meer ruimte voor persoonlijk contact, aandacht en de begeleiding van cliënten. Stichting Eye P laat de verrichtingen door de oogchirurgen van Retina Total Eye Care® uitvoeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ooglenzen die vervangen worden door monofocale-, multifocale- of trifocale implantaten voor een staaroperatie (cataract). Net als de reguliere ziekenhuizen heeft Stichting Eye P met enkele grote zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voor meer informatie bezoek de website van Stichting Eye P.